ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଫୋନ୍: +86 17745771185 ମିସ୍ ମେ |

ଫୋନ୍: +86 18631929219 ଶ୍ରୀ ୟାନ୍ |

ଇମେଲ୍: sales@shaobosolar.com

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: +86 17745771185

ଠିକଣା: ଚାଇନାର ହେବାଇ ପ୍ରଦେଶର ଜିଙ୍ଗଟାଇ ସହର, ଉତ୍ତର ଜିଆଓଜିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ତର, ବାଇକ୍ସିଆଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟି |